Dante: Pokol


2023. április 27. (csütörtök) 11.00 óra, Erkel Ferenc Gimnázium

 

 

Dante: Pokol

Tantermi előadás az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Az Orlai Produkció és a Katona József Színház közös előadása

 

Fordította: Nádasdy Ádám

Az előadás szövegét összeállította: Török Tamara

 

Előadja: Gyabronka József

Az előadás létrehozásában közreműködött: Kocsis Gergely és Török Tamara

 

Dante hétszáz évvel ezelőtt, 1321-ben, a halála évében fejezte be az Isteni színjátékot. Előadásunk Dante misztikus utazásának azt a részét mutatja be, amelyben a Poklot járja végig Vergilius vezetésével, és olyan bűnösökkel találkozik, akik nemcsak saját korukra hatottak, hanem életük és haláluk számos tanulságot tartogat az utókor számára is. Mértéktelenek, csalók, megtévedt szerelmesek, tolvajok, gyilkosok, öngyilkosok, jósok, hízelgők, nyerészkedők, viszályszítók, árulók jelennek meg burjánzó összevisszaságban a pokolbeli tájakon, köztük Dante politikai ellenfelei is, akik akár a mi kortársaink is lehetnének. A kalandos történet különböző mozzanataihoz mindenki más-más asszociációkat társít aszerint, hogy kinek-kinek mit jelent a Pokol a 20-21. században.

Nádasdy Ádám 2016-ban újrafordította az Isteni színjátékot. Fordítása megváltoztatta viszonyunkat a vitathatatlanul fontos, ám némiképp megközelíthetetlen remekműhöz: attól, hogy nem archaizálva, irodalmiasan, hanem mai, élő nyelven és – nem mellesleg – érthetően szólal meg, közel került a mához Dante világa, a dantei utazás pedig egyszerre lett megrendítő és szórakoztató.

 

Az előadás után drámapedagógiai feldolgozó foglalkozás a diákokkal.